KADRY I PŁACE

Proponujemy kompleksową obsługę rozliczeń w obszarze kadry i płace z zachowaniem pełnej poufności danych.

 • sporządzanie dokumentacji pracowniczej (umowy o pracę, zaświadczenia, wnioski, itp.),
 • sporządzanie list płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki, ekwiwalenty, itp.),
 • przygotowanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS, łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu, również drogą elektroniczną,
 • przygotowywanie przelewów do ZUS,
 • przygotowywanie regulaminów pracy i wynagradzania,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • prowadzenie ewidencji urlopów, zasiłków,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych.

NASZA CELE

na których nam zależy:

 • długotrwała współpraca z Klientem,
 • identyfikacja z Klientem,
 • spełnienie oczekiwań Klienta,
 • wszechstronność usług z obszaru księgowości,
 • profesjonalizm, bezpieczeństwo.

NASZE USŁUGI

wykonujemy:

 • w oparciu o indywidualne potrzeby Klientów,
 • w oparciu o renomowane programy
 • w oparciu o indywidualne, optymalne, procedury,
 • z troską o najwyższą jakość świadczonych usług,
 • z pełnym zaangażowaniem w sprawy Klientów.