USŁUGI KSIĘGOWE I PODATKI

NASZE USŁUGI

Solidnie prowadzone księgi rachunkowe to niezbędny element rzetelnej księgowości każdej firmy. Bezpieczeństwo podatkowe naszych Klientów jest zapewniane dzięki stałej kontroli właściwego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Prowadzimy usługi księgowe dla osób fizycznych (podatkowa księga przychodów i rozchodów), spółek (z o.o., akcyjnych, jawnych, komandytowych, cywilnych), fundacji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości.

 • prowadzenie księgowości w zakresie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie księgowości w zakresie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie księgowości w zakresie ewidencji przychodów (ryczałt),
 • obsługa karty podatkowej,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie na podstawie ksiąg i rejestrów wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do urzędów w formie papierowej i elektronicznej,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS sporządzanie sprawozdań dla NBP,
 • przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejonowym, US, GUS i ZUS,
 • wyprowadzanie zaległości.

NASZA CELE

na których nam zależy:

 • długotrwała współpraca z Klientem,
 • identyfikacja z Klientem,
 • spełnienie oczekiwań Klienta,
 • wszechstronność usług z obszaru księgowości,
 • profesjonalizm, bezpieczeństwo.

NASZE USŁUGI

wykonujemy:

 • w oparciu o indywidualne potrzeby Klientów,
 • w oparciu o renomowane programy
 • w oparciu o indywidualne, optymalne, procedury,
 • z troską o najwyższą jakość świadczonych usług,
 • z pełnym zaangażowaniem w sprawy Klientów.